GHMP | Album zpomalených obrazů

Album zpomalených obrazů Skladby a výtvarná díla z cyklu Nejisté situace

22. 5. 2024 – 10. 11. 2024
Zámek Troja

Nejisté situace navazují na projekt Pět nejistých situací z roku 2022 a Dvě nejisté situace z roku 2023 a představují různé přístupy k interakci sluchového a zrakového vnímání. Díla ze sbírek Galerie hlavního města Prahy slouží jako základ pro nové kompozice současných skladatelů, které potom novým způsobem „nasvěcují“ časové vnímání výtvarného díla.

Kurátoři: Jitka Hlaváčková, Ian Mikyska