Bienále Ve věci umění: Pojď blíž

Reportáž Artyčok.tv z Bienále současného umění Praha s názvem Ve věci umění / Matter of Art s podtitulem Pojď blíž, které bylo možné navštívit od 22. 7. do 15. 11. 2020 v druhém patře Městské knihovny. Reportáží provádí Tereza Stejskalová a Vít Havránek, kurátoři výstavy.

První edice Bienále Ve věci umění / Matter of Art se pod titulem Pojď blíž potýkala s otázkami soužití ve společnosti, v níž lidé přestali hovořit společným jazykem. Zdržovala se v místech, kde jazyk selhává, zkoumala pohrdání, podráždění, strach, frustraci, zlobu, agresi, únavu. S pocitem, že je nutné najít společné východisko a podmínky pro empatii, se výstava soustředila na pátrání po příčinách emocionálního naladění současné společnosti. Tyto příčiny hledala v minulosti, v přítomnosti, či na ně hleděla z perspektivy možných scénářů budoucnosti. Ptala se, jak se intimní prostor mezilidských vztahů a emocionální život váží k širším sociálním, politickým a ekonomickým podmínkám. Titul výstavy Pojď blíž, poukazující na rozporuplnost intimních vztahů mezi lidmi, a souvislosti mezi uměním a empatií, získal v souvislosti s přítomností viru SARS-CoV-2 v našich životech nečekané množství nových významů. Z něčeho zcela samozřejmého, jako je fyzická blízkost, se náhle stalo něco palčivého a traumatického. Toužíme po ní, protože se nám jí nedostává, ale zároveň se jí hrozíme. Projevem péče o druhého dnes není fyzická blízkost, dotyk, ale naopak vzdálenost, a to větší než jsou dva metry. Fyzická blízkost uměleckého díla v galerijním prostoru získala jiný smysl po měsících, kdy bylo možné současné umění a pocity blízkosti sdílet jen prostřednictvím virtuálních platforem. Bienále tak bylo příležitostí jinak promýšlet a zažít vzájemný vztah blízkosti, péče a umění. Je to nakonec právě umění, které nám může pomoci najít nový jazyk intimity a blízkosti pro život v tomto novém, (post)koronovém světě.