OPEN CALL Konference / Kámen, město, papír – Res publica / výzva pro přednášející

Oddělení správy veřejné plastiky GHMP pořádá konferenci o komemorativních dílech ve veřejném prostoru, která vznikla v době porevoluční. Prostřednictvím vybraných příspěvků se bude konference Res publica tázat, jaká témata, události a osobnosti je potřeba připomínat ve veřejném prostoru v 21. století.

Jedním z inspirativních příkladů v našem uvažování o proměnách pomníků je Dům matkyDům syna od Johna Hejduka, který dnes stojí na Alšově nábřeží. Plastiku, která byla inspirována básní Davida Shapiro Pohřeb Jana Palacha (1969), věnoval autor Praze a československému lidu v roce 1991. Tato ikonická dvojice objektů původně nebyla zamýšlena jako pomník, ale jako autonomní umělecké dílo bez vzpomínkové funkce. Přesto byly původní modely House of the SuicideHouse of the Suicide Mother (1991) v rámci revitalizace nábřeží v roce 2015 převedeny do trvalé podoby jako pomník Janu Palachovi, který studoval na nedaleké Filozofické fakultě.

Tyto proměny statusu díla, jejich možné „zpomníkovatění“ či uvažování o jejich trvanlivosti a o osobách či momentech, na které vzpomínají, nás vedou k mnoha otázkám. Jací aktéři vstupují do procesů výběru, zhodnocení a umisťování pomníků? Jaká je geneze a okolnosti jejich vzniku? Jaký je v současnosti systém zadávání a umisťování nových pomníků ve veřejném prostoru? Co by se s pomníky mělo stát, pozbydou-li své politické či společenské relevance? Proč si pod pojmem „umění ve veřejném prostoru“ představíme hlavně pomníky? A proč česká společnost pomníky – od těch uctívajících významné osobnosti, oběti národních a globálních tragédií, po lokální pocty slavným rodákům – tak zbožňuje?

Konference je určena pro kunsthistoriky*čky, památkáře*ky, aktivisty*ky, architekty*ky, vetřelce a volavky, predátory a plameňáky.

Vyzýváme tímto zájemce*kyně o aktivní účast k zaslání návrhu příspěvku v podobě anotace v rozsahu max. 800 znaků a stručného životopisného medailonu (max. 400 znaků) prostřednictvím tohoto formuláře.

Předpokládaná délka vystoupení je 20-30 minut. Honorář činí 2 000 Kč za přednesený příspěvek + 5 000 Kč za příspěvek do online sborníku (textová podoba, 8-10 NS). Příspěvek do sborníku není povinný.

Časový harmonogram

  • přihlášení a zaslání anotace 10. 4. 2024
  • termín konference 22. 5. 2024

V případě dotazů kontaktujte Agátu Hošnovou, agata.hosnova@ghmp.cz.