Informace

O oddělení

V roce 1963 byl Galerii hlavního města Prahy svěřen do správy soubor veřejných plastik, které jsou ve vlastnictví hlavního města. Galerie o svěřené plastiky systematicky pečuje a zajišťuje jak běžnou údržbu, tak i rozsáhlé restaurátorské zásahy, které obnovují materiálové i výtvarné kvality exponovaných děl. Oddělení se také věnuje výstavní činnosti. Střednědobou expozici Kamenné poklady pražských zahrad můžete navštívit ve sklepení Zámku Troja. Oddělení pořádá komentované prohlídky pro veřejnost, zabývá se archivací dokumentů o svěřených plastikách a od roku 2019 spolupracuje na programu Umění pro město.

Soubor veřejné plastiky

Soubor veřejné plastiky ve správě Galerie hlavního města Prahy odráží ve svém celku vývoj pražského sochařství od 11. do 21. století. Patří k němu i jedna z nejstarších památek sochařství v Čechách – románský figurální reliéf, původně umístěný při Juditině mostu. Základem souboru jsou však především vynikající barokní sochařské památky. Z bohatého souboru je to například vrcholně barokní konvolut soch a sousoší na Karlově mostě, mytologické plastiky a zahradní vázy Matyáše Bernarda Brauna pro Vrtbovskou zahradu a soubor váz a plastik v zahradě Zámku Troja.

Devatenácté století odráží společenskohistorický zájem o národní osobnosti, což vedlo k budování velkých pomníků, jako je například pomník Jana Husa na Staroměstském náměstí, pomník sv. Václava na Václavském náměstí nebo pomník Františka Palackého. Od poloviny 20. století se kromě nově budovaných pomníků válečným obětem a hrdinům začíná uplatňovat i volná plastika ve veřejném prostoru. Největší podporu státu v druhé polovině 20. stol. mělo umísťování uměleckých děl do nově budovaných urbanistických celků a veřejných budov. Mezi realizacemi v období socialismu se objevují i kvalitní realizace soudobých umělců, které snesou srovnání s vývojem světového sochařství.

Veřejná plastika je trvalou a zažitou estetickou součástí městského exteriéru.