Nabídka studijní praxe v oboru Arts Management – PR a Marketing

Kontakt
Ing. Jana Smrčková
Partnership Manager, Member & Patron program
T (+420) 778 710 688
jana.smrckova@ghmp.cz

 

Oddělení komunikace, programů a ediční činnosti Galerie hlavního města Prahy vyhlašuje program studijních praxí pro studenty Arts Managementu.

Představení aktivit oddělení

Oddělení komunikace, programů a ediční činnosti se věnuje komunikaci programu galerie a dalších s galerií spjatých aktivit, včetně prezentace sbírkotvorné činnosti, veřejné plastiky a objektů s výstavními prostory (Dům fotografie; Colloredo-Mansfeldský palác; Městská knihovna, 2. patro; Dům U Kamenného zvonu; Zámek Troja; Bílkova vila; Dům Františka Bílka v Chýnově). Naše oddělení zároveň zajišťuje doprovodný program k výstavám a ediční činnost galerie.

Koho hledáme?

Vysokoškolské studenty oboru Arts Management, kteří se zajímají o galerie moderního a současného umění. Aktivní mladé lidi, kteří by přicházeli s vlastními podněty a za naší pravidelné podpory je byli schopni úspěšně realizovat.

Co nabízíme?

 • Prostředí vstřícného a profesionálního týmu s kanceláří v centru Prahy v Domě fotografie.
 • Projektový systém stáže, kdy konkrétní projekt zvolíme společně v rámci potřeb/vize galerie a individuálního zájmu vybraného stážisty či stážistky.
 • Seberealizaci pod záštitou renomované instituce.
 • Pravidelné konzultace projektu a odborné vedení ze strany
  PR týmu.
 • Možnost aktivní organizační účasti na našich eventech.
 • Stáž v rozmezí 2 až 5 měsíců.
 • Doporučující dopis v případě úspěšné realizace vytyčeného
  cíle stáže.
 • Volné vstupy na všechny výstavy a kulturní akce v rámci GHMP.

Co je naším cílem?

Na oddělení komunikace, programů a ediční činnosti GHMP pracuje několik absolventů Arts Managementu a máme tak reálný přehled o náplni tohoto studijního oboru a nutnosti jeho pozitivní konfrontace s praxí, kdy se student může lépe seznámit se specifiky jak práce v kulturním, respektive galerijním provozu, tak práce v příspěvkové organizaci.

Rádi bychom postupně založili tradici těchto stáží a zapracovali možnost jejich absolvování do studijních plánů oboru Arts Management. Proto je pro nás v této fázi nejdůležitější hlavně zpětná vazba od studentů a jejich spolupráce na formování takovéhoto programu.

Přihlášky

Své strukturované životopisy společně s motivačním dopisem prosím zasílejte na email jana.smrckova@ghmp.cz. V motivačním dopise uveďte nejen návrh vašeho zapojení do našeho oddělení (tedy stručnou vizi projektu, který byste rádi v rámci stáže realizovali), ale také své časové možnosti ve všední dny a preferovanou délku stáže, včetně možného termínu nástupu. Budeme se snažit maximálně vyjít vstříc uchazečům s nejzajímavějším (ale zároveň realistickým) návrhem projektu.

Na tento email se můžete obracet i s případnými dotazy k tomuto programu. Do předmětu emailu uveďte „GHMP stáž Arts Management“. Zasláním přihlášky na výše uvedenou výzvu společně s požadovanými materiály dává uchazeč souhlas s využitím osobních údajů v nich uvedených pro vnitřní potřeby vyhlašovatele.

Galerie hlavního města Prahy si vyhrazuje právo kdykoliv tento program zrušit bez udání důvodů nebo nevybrat nikoho z uchazečů.

Těšíme se na případnou spolupráci!

 

Reference stážistek/stážistů

Lucie Kropáčová: „Stáž v GHMP mi dala jedinečnou možnost realizovat něco svého, vyslovovat své myšlenky nahlas, debatovat a spolupracovat s týmem skvělých a inspirativních lidí (nejen) v rámci Oddělení komunikace GHMP. I přesto, že byla organizace konference v rámci této stáže velkou výzvou, stala se jednou z mých doposud nejcennějších zkušeností v oboru, na kterou budu mít vždy skvělé vzpomínky.“

Anastasia Taran: „Stáž v GHMP se pro mě stala „můstkem“ mezi teorií ze studia a praxí v reálné instituci. Zjistila jsem, jaké konkrétní nástroje se používají pro přípravu konferencí v různých etapách a na různých úrovních: od komunikace s účastníky a sponzory nebo sepsání tiskové zprávy k požadavkům na objednání jednorázových kelímků nebo systému rozdělení agendy celého oddělení, jehož součástí jsem měla štěstí několik měsíců být. Za zmínku a za respekt z mé strany stojí individuální přístup k členům týmu v nepředvídatelných situacích. Oceňuje se tady kreativita a proaktivita, názory a nápady stážistů byly vždy vítané. Zkušenosti ze stáže v GHMP byly pro mě rozhodně přínosné, hlavně z hlediska možnosti nahlédnout do chodu a koordinace práce ve velké galerii a také z hlediska seberozvoje jako budoucího specialisty.“