Nabídka odborných praxí a stáží v oborech galerijní edukace, výtvarná pedagogika apod. pro studenty VŠ, VOŠ a SUŠ

Kontakt
Mgr. Lucie Haškovcová, Ph.D.
vedoucí Edukačního oddělení a knihovny GHMP
T (+420) 606 612 987
E lucie.haskovcova@ghmp.cz

 

Edukační oddělení Galerie hlavního města Prahy nabízí studentům vysokých, vyšších a středních pedagogických, uměleckých a odborných škol realizaci odborných praxí a stáží.

Představení aktivit oddělení

Edukační oddělení se věnuje koncepci, organizaci a realizaci vzdělávacích aktivit pro všechny cílové skupiny a věkové kategorie. Naše činnost probíhá ve všech objektech GHMP i v prostorách tří edukačních pracovišť (edukační centrum, eko-ateliér, čítárna GHMP). Součástí edukačního oddělení je i čítárna a studovna odborné literatury a časopisů.

Koho hledáme?

Edukační oddělení GHMP nabízí praxe a stáže především studentům pedagogických fakult vysokých škol (primárně studentům výtvarné pedagogiky a galerijní edukace) a studentům vysokých uměleckých škol v rámci tzv. „pedagogického modulu“ (pedagogického minima). Praxe nabízíme i studentům středních uměleckých a odborných škol (povinná součást výuky). Těchto možností každoročně úspěšně využívá mnoho středních a vysokých škol – renomované střední umělecké školy (až 50 studentů ročně), pedagogické fakulty významných českých univerzit (letní stáže v eko-ateliéru, odborné náslechy edukačních aktivit a koncepce i realizace modelových prohlídek), studenti vysokých uměleckých škol – VŠUP a AVU. Příležitostně zajišťujeme i dlouhodobější stáže pro české i zahraniční studenty. GHMP je otevřena i směrem k dobrovolnické činnosti.

Co nabízíme?

  • Práci v příjemném prostředí našich edukačních pracovišť, případně přímo v expozicích.
  • Získání nových zkušeností pod záštitou renomované instituce.
  • Odborné vedení praxe nebo stáže týmem profesionálních edukátorů.
  • Stáž v potřebném rozmezí (dle dohody).
  • Potvrzení o realizaci praxe nebo stáže, hodnocení praxe.
  • Volné vstupy na všechny výstavy a kulturní akce v rámci GHMP.
  • Náplň práce: odborné náslechy edukačních aktivit, koncepce, organizace a realizace modelových edukačních aktivit, lektorská činnost a asistence návštěvníkům v rámci Letních výtvarných dílen v eko-ateliéru, příprava výtvarného materiálu a předloh, kontrola evidence knih, studium informací o GHMP – o sbírkách, expozicích, výstavách a objektech.
  • Praxe, které jsou povinnou součástí výuky, nejsou honorovány.

Co je naším cílem?

Cílem je poskytnout prostor, podporu a odborné vedení studentům VŠ, VOŠ a SŠ pro realizaci jejich praxí. Tým edukátorů tvoří profesionální výtvarní pedagogové s mnohaletou praxí, kteří jsou i členy mnoha asociací (KEP RG ČR – Komora edukačních pracovníků RG ČR, AVP – Asociace výtvarných pedagogů, INSEA – International Society for Education through Art). Edukátorky se zapojují do velkých výzkumných projektů, prezentují edukační činnost na konferencích a aktivně publikují. Významná je také spolupráce s dalšími institucemi, odborníky a se školami v rámci praxí a stáží. Některé praxe jsou realizovány i ve spolupráci s odborníky z Národního pedagogického institutu ČR.

Realizace těchto praxí a stáží má na edukačním oddělení tradici již 15 let. Zájem o ně neustále graduje.

Přihlášky

V případě zájmu o odbornou praxi nebo stáž se obraťte na kontakt lucie.haskovcova@ghmp.cz, (+420) 606 612 987.

Do emailu prosím uveďte: jméno a příjmení, termín a rozsah praxe, telefonický kontakt, název školy (u středních škol je potřebná i smlouva, kterou škola s GHMP uzavírá).

Těšíme se na spolupráci!