Moscow Da-Da

Sbírka: Grafika
Autor: Rónai Peter
Název: Moscow Da-Da

Datace: 1986
Technika: serigrafie (serigrafie)
Materiál: papír (papír)
Rozměr: v=90cm; s=70cm
Inventární číslo: G-5521
Rok akvizice: 2019

Peter Rónai, slovenský postkonceptuální umělec pracující už od 70. let zároveň na maďarské umělecké scéně, je mimořádně aktivní na poli překračování veškerých hranic světa umění. Zcela kontinuálním tématem, kterému se věnuje, je autoportrét, který často deformuje a převádí do růz-ných podob a tvarů v závislosti na užití média. Pro jeho ikonické dílo Moscow Da Da užil pro něj zcela neobvyklé médium serigrafie, které je ale naopak typické pro umělce slovenského koncep-tualismu. Autorův autoportrét je tu nositelem nápisu Da Da, jenž mu překrývá oči a který v první vrstvě odkazuje ke slavnému avantgardnímu hnutí pracujícímu s fenoménem absurdity. Není sa-mozřejmě náhodou, že je nápis zapsán azbukou, což přináší zcela jasné politické konstatování.

Další díla umělce