Veronika Bromová, Já – zlato, z cyklu Kousky mě – kousky NYC, 1998