Sezóna nových impulsů. Úvodní slovo Magdalena Juříková

V pandemické situaci, nové pro všechny z nás, si GHMP dovoluje oslovit své publikum komunikačním kanálem, který je pro naši galerii také nový: začínáme vydávat časopis.
Náš čtvrtletník chce být rozmanitou sumou informací, názorů, sdílení zkušeností, autentických výpovědí a pohledů do fungování složitého stroje, jakým je instituce našeho typu. Má za úkol plnit nejen funkce veřejné instituce stanovené zákonem, ale i řadu dalších, které běžně jiné galerie krajské působnosti nevykonávají.
Jsme, zdá se, multifunkční jednotkou se sbírkou čítající na 17 000 položek. Jsme rozprostřeni téměř po celé metropoli, sídlíme v pozoruhodných objektech, většinou s památkovou ochranou, spravujeme přes dvě stě padesát soch, pomníků, objektů a pamětních desek ve veřejném prostoru od baroka po současnost. Z toho je na první pohled zřejmé, že naše aktivity zahrnují mnohem více než výstavy a s nimi spojené publikace.
Proto jsme se rozhodli sdílet s vámi tyto radosti a strasti tak, aby vešlo v širší povědomí, že dnešní muzeum výtvarného umění je mnohem více než schránka pečující o své sbírkové předměty. Současná galerie má přinášet projekty, které vidí za hranice sebe sama. Je schopna přijmout a zpracovat impulsy, které nás nenechávají spát; všímá si vrcholů i temných zákoutí oboru, dává slovo lidem z jeho zákulisí.
První číslo samozřejmě reaguje na letošní situaci, která přináší omezení a strádání všem – a kultuře mírou nemalou. Věnujeme se výstavě Antonína Kratochvíla, která navzdory restriktivním podmínkám zaznamenala silnou návštěvnost: zřejmě proto, že autor v lidském utrpení nehledá senzaci, ale jeho postulátem je empatie a upřímnost.
Přinášíme zprávu o nastávající výstavě čínského fotografa Xiao Quana, který dokumentoval postupnou kulturní renesanci čínské společnosti v osmdesátých letech. Tehdy se svobodomyslní intelektuálové a umělci začali sdružovat, aby byli víc vidět a slyšet, a pořádali neoficiální „multižánrové“ festivaly. Čína má mnoho tváří, a tato nám zůstane opravdu blízká – navzdory té pokřivené, oficiální.
Rádi bychom reflektovali i dění mimo bezprostřední projekty GHMP: v tématech, která nás zasahují v praxi i v teorii. QARTAL začíná oslovovat publicisty, teoretiky, galeristy, politiky a další aktéry s námi spojeného dění, abychom se mohli ptát a doufat v odpovědi, které nás budou motivovat nejen v tomto akutním stavu ohrožení.

Magdalena Juříková
ředitelka GHMP