Na prahu druhého roku s Q Pavel Klusák, šéfredaktor

Qartal vstupuje do svého druhého ročníku. První rok existence jsme oslavili živou prezentací na Art Book Fair, tedy prvním ročníku veletrhu pořádaného GHMP a zaměřeného na knihy o umění a jejich vydavatele. Připomnělo nám to, že se nemůžeme dočkat uvolněnější, méně pandemické sezóny, abychom z textů a vizuálů časopisu vystoupili k diskusím a dialogům naživo.

Roční historie Qartalu nás ledacos naučila. Čtvrtletník zdarma distribuujeme u vstupů do všech výstavních míst GHMP (Dům U kamenného zvonu, sál Městské knihovny, Dům fotografie, Zámek Troja, Bílkova vila a další). Během lockdownu nabídla galerie bonusovou službu a časopis zasílala na vyžádání zdarma poštou. Kromě potěšujícího zájmu se tak ukázalo, že o Qartal stojí aktivní kulturní publikum z celé republiky, mnohdy bydlištěm daleko od pražské galerie. Když s lockdownem skončilo i zasílání (skutečně není dlouhodobě udržitelné), setkali jsme se s otázkou: Jak být dál v kontaktu?

Odpověď pro vás máme v zásadě trojí. Za prvé: Choďte na výstavy a akce GHMP, Qartaly u nás vždycky najdete, mnohdy i starší čísla (všechna s výjimkou nesehnatelné dvojky). Za druhé: Nezapomeňte, že obsah časopisů zrcadlíme na webových stránkách galerie (ghmp.cz/qartals). Autorské texty umělců, kurátorů, publicistů i literátů psané exkluzivně pro Qartal najdete i tam, stejně jako většinu reprodukcí uměleckých děl ze stran časopisu. A pokud se chcete držet hmotné podoby Qartalu, pak je tu ještě jedna cesta. Poštou ho dostávají všechny členky a všichni členové programů Member Plus a Patron, tedy ti, kteří se rozhodli pro dlouhodobý užší vztah s galerií.

Rozhodnutí pro vznik nového „papírového média” jako další cesty, kterou galerie oslovuje laickou i odbornou veřejnost, nebylo samozřejmé. Papír je dnes tématem ekologickým (a po jeho aktuálním zdražení i ekonomickým): Proto vedeme čtvrtletník hybridně (i v digitální podobě), proto se snažíme, aby jeho obsah i forma mluvily k podstatným skutečnostem. Tématem tohoto čísla je pak udržitelnost uvnitř galerie: Uvažujte s námi, jak pracovat s uměním v éře nezbytné péče o environmentální hledisko.

A ještě jedno ohlédnutí. Koncem roku 2021 odešel Karel Šiktanc. Jeden z největších českých básníků publikoval svůj zřejmě poslední text v Qartalu: pro druhé číslo napsal vloni zjara malé osobní vyznání Františku Skálovi, který ilustroval jeho knihy pohádek. Text jsme dostali v podobě stránky strojopisu: Díky tomu víme, že Karel Šiktanc až do konce života neopustil psací stroj. Zůstal věrný „svému médiu”, aniž by se nechal přesvědčit čím dál digitálnější dobou. Umělcova volba.

Poutavé čtení!