Invaze Sandra Baborovská

Tahle výstava vznikala rychle, z vnitřní nutnosti i z potřeby spojit možnosti galerie s přímou reakcí na ruský vpád na Ukrajinu. Nakonec se kurátorky Oksana Maslova a Sandra Baborovská rozhodly pro svědectví o okamžité reakci umělců na „novou situaci ničení”, jak říká jeden ze zúčastněných tvůrců.

Výstavní projekt Invaze ukázal válku očima současných ukrajinských umělců – Danyla Movčana (ze Lvova), Igora Guseva (z Oděsy) a Alexandra Naselenka (také z Oděsy). Všichni stále zůstávají na Ukrajině a od prvních dnů invaze umělecky reagují na aktuální dění. Originály nebylo možné do Prahy dopravit: proto byla díla na výstavě zprostředkována pomocí digitálních kopií. Prostor Kobka 17 na smíchovské náplavce se stal ve dnech 28. 4. – 22. 5. 2022 místem komunity, která se scházela nad živou ukrajinskou kulturou mnoha podob. Centrem však byla výstava maleb, koláží a fotografií.

Nemohl jsem dál pracovat jako dosud

Dominantou výstavního projektu byla práce Danyla Movčana (* 1979, Lvov). Ten na papíře ve skvrnách akvarelu kontinuálně od počátku ruské invaze zachycuje lidská těla a osudy, které pohltila válka. Danylo Movčan má bohaté zkušenosti s malbou ikon, což se v jeho tvorbě odráží. Současná výstava představila aktuální díla ze série Dny invaze.
Danylo Movčan: „Za poslední dva měsíce se moje město několikrát stalo terčem útoků ruských bomb. Některé objekty byly poškozeny nebo zničeny, umírali lidé. První dva dny jsem se ještě snažil tvořit současné sakrální umění. Třetí den jsem ale pochopil, že v této nové realitě, realitě ničení, nemůžu pracovat jako dosud. Začal jsem vytvářet sérii proti invazi a namaloval jsem kolem padesáti akvarelů. Svou pozornost jsem obrátil na několik momentů, které se teď v ukrajinské společnosti odehrávají. A právě tyto práce můžete vidět na výstavě.
Za současné války byla ničena některá muzea a bylo poškozeno několik uměleckých institucí na východě a jihu Ukrajiny. Pro ukrajinskou kulturu to bude mít velmi negativní důsledky. Ale teď, dokud to ničení probíhá, je velmi těžké určit jejich rozsah. Všechny následky uvidíme až po válce. Chtěl bych moc poděkovat za pomoc přátelům z Evropy a z Ameriky, kteří se jakýmkoliv způsobem snaží podpořit umělce z Ukrajiny, šířit informace a ukázat jejich díla ve světě.“

Sarkasmem a ironií proti říši zla

Díla Igora Guseva (* 1970, Oděsa) jsou prostoupena jemnou ironií a absurditou. Igor přehodnocuje zavedené stereotypy v umění, vytváří koláže inspirované největšími hrozbami současnosti. Je účastníkem a organizátorem mezinárodních akcí, představení, výstav a také zakladatelem několika galerií. V pražské galerii Kobka 17 byla vystavena díla ze série Třetí světová válka, kterou započal 24. února dílem The Russians Are Coming a pokračuje dosud. Své dílo komentuje s neodmyslitelnou ironií.
Igor Gusev: „Rusové už dlouhou dobu vynakládají veliké úsilí, aby dokázali, že ukrajinská kultura neexistuje. Kupují si televizní kanály, noviny a žurnalisty, kteří domýšlivým způsobem vykládají, že ukrajinská kultura je jen fake. Ale témata vítězství, spojování a národní identity jsou teď na Ukrajině tématy číslo jedna. Abychom zvítězili, díváme se zpět a vidíme naše předky, kteří bojovali proti Rusku za svobodu.
Dlouhou dobu jsem se zabýval uměním, ve kterém hrála hlavní roli estetika, ale to se teď nikoho nedotýká, protože válka hodně z toho vzala. Například dříve bylo téma smrti nepřípustné, lidé mohli mluvit o sexu, jak chtěli, ale v žádném případě ne o smrti. Teď je všechno jinak. Teď je téma smrti mezi lidmi ústředním tématem a je taky hlavním tématem v životě i v umění. Kultura i dnes skutečně existuje. Ukrajinci vítězí nad říší zla pomocí humoru. V boji proti zlu nám dnes nakonec nepomáhá jenom vlastenectví, ale taky humor.“

Dokončit jednou svůj projekt

Díla Alexandra Naselenka (* 1992, Oděsa) vznikla pár dní před ruskou invazí na Ukrajinu. Hlavním cílem cyklu Nedokončené studie ukrajinského jihu je vizuální studie antropologických, historických a environmentálních aspektů jižní Ukrajiny, zejména v okolí ústí Dněstru, kraji autorova dětství. Naselenko je ukrajinský fotograf, fotografuje portréty, dokument, geometrické a noční motivy. Spolupracoval s populárními ukrajinskými umělci a kapelami Jamala, Sunsay, Onuka a s dalšími představiteli současné ukrajinské kultury.
Alexander Naselenko: „Můj fotografický projekt, na který se díváte, je spojen s velmi promyšleným, klidným a pomalým chozením po krajině. Ale pak jsem začal pociťovat, že do projektu vstupuje jakási invaze – a nejvíc ze všeho jsem si přál, abych měl možnost jej vůbec dokončit. A dosud bych chtěl. Ale v současnosti se více vracím k fotografiím, chci fotit, ačkoliv si teď svůj foťák neberu a fotím jen na telefon. Působím teď jako fixer, to je taková profese, která pomáhá zahraničním novinářům překládat, organizovat jejich setkání s místními obyvateli, s vojáky, s těmi, kteří můžou světu říct, co se děje na Ukrajině. Myslím, že je to důležitá práce.
Také do Kyjeva jsme přijeli proto, abychom navštívili města v Kyjevské oblasti, jako je Buča, Hostomel nebo Irpiň, abychom je viděli na vlastní oči. Myslím, že o těchto městech všichni víte. Asi nemá smysl, abych vám vykládal o tom šoku, o těch emocích, které vyvolávají činy ruských vojáků. O tom, co po sobě zanechávají. Přál bych si, abyste pochopili, že jsou to nádherná a pokojná místa, v nichž lidé chtěli žít v míru. My se o to snažíme.“
Výstava v Kobce 17 se zároveň stala platformou, kde byla představena současná ukrajinská kultura v širším kontextu. Doprovodný program mimo jiné zahrnoval čtení moderní ukrajinské poezie za doprovodu hudby, promítání ukrajinských filmů, čtení textů současných ukrajinských autorů a workshopy pro děti.
Během trvání projektu proběhla sbírka finančních prostředků na podporu žen a dětí trpících ruskou vojenskou agresí.

Invaze 
28. 4. – 22. 5. 2022 
Kobka 17, Smíchovská náplavka 
Kurátorky: Oksana Maslova (Oděsa, Ukrajina) a Sandra Baborovská (Galerie hlavního města Prahy) 
Výstava Invaze vznikla ve spolupráci Galerie hlavního města Prahy v rámci programu Umění pro město a Českého centra Kyjev. 

Výstava proběhla pod záštitou: primátora hl. m. Prahy MUDr. Zdeňka Hřiba, MgA. Hany Třeštíkové, radní pro oblast kultury, výstavnictví a cestovního ruchu Magistrátu hl. m Prahy, Чеський центр Київ / Českého centra Kyjev, Українка в Чехії / sploečnosti „Ukrajinka v České republice“ a společnosti Pražské náplavky, TCP a.s.

Danylo Movchan, Nemocnice, 22.03.2022, akvarel na papíře, 35×30 cm
Danylo Movchan, Nemocnice, 22. 3. 2022, akvarel na papíře, 35×30 cm