G60HMP

Toto je patrně nejstarší dochovaná fotografie z archivu GHMP. Dramatickou kvalitu momentce propůjčuje výraz dvou zachycených dam, vlevo hledící s odměřenou zvídavostí na řečnícího muže, žena napravo pak snáší oficialitu se stoickou nezaujatostí. Jména žen popis na rubu snímku neuvádí, podle programu v rukou jedné z dam jde o výstavu kreseb Aloise Wachsmana (1898–1942), malíře a scénografa, jednoho ze zakladatelů Devětsilu, architekta Osvobozeného a Národního divadla v Praze. Muž s knírem je bezpochyby proslulý diplomat, spisovatel a výtvarník Adolf Hoffmeister, řeč z listu přednáší výtvarník Dobroslav Kotek. Píše se rok 1964, GHMP je v prvním roku své existence.

Narozeniny oslaví galerie se svými návštěvníky druhý květnový víkend, 12.–14. 5., vstupem do všech svých objektů za symbolickou korunu a rodinnou „bojovkou“, která propojí budovy a veřejnou plastiku ve správě GHMP.

Alois Wachsman, Dvě postavy, 1931 až 1932

Město a jeho galerie

GHMP slaví v květnu 60 let od svého vzniku. Stojí na prahu seniorského věku, nicméně od této kulaté číslovky bychom měli odečíst minimálně třicet let prožitých v totalitě, kdy šlo v mnoha směrech o existenci bez skutečného budování zázemí a struktury. Zachraňovali to jako vždy za takových okolností lidé uvnitř galerie svým entusiasmem. I když v období reálného socialismu GHMP na rozdíl od státního sektoru uchránil před nejtvrdším režimním tlakem její městský status, svobodný a efektivní rozvoj instituce nastal až v devadesátých letech.

Dnes je ale stále třeba dohánět některé slabiny způsobené ad hoc vývojem a nekoncepčním rozkročením mezi téměř desítkou budov, které tu z minulosti zůstávají. Za velké plus posledního desetiletí považuji pravidelnou akviziční práci, obrovský nárůst edukačních aktivit a v neposlední řadě také skutečnost, že v letošním roce snad po mnoha peripetiích GHMP začne budovat svůj profesionální depozitář v Buštěhradě. Je skvělé, že dnes tuto situaci město vnímá a vychází našim potřebám vstříc. To vše má samozřejmě význam nejen pro nás uvnitř galerie, ale především pro veřejnost, kterou chceme naší prací oslovit. Dnes už to nejsou pouze výstavy, je to celý komplex činností, které bez dobrého zázemí a zdravé infrastruktury nemohou být úspěšně prezentovány navenek. Pohled zpět svádí vidět jen úspěchy, a tak pro pořádek shrnuji i to, co zbývá ještě dotáhnout. Děkuji  všem, kdo nám v tom byli, jsou a budou nápomocni.

Magdalena Juříková, ředitelka GHMP