Art Book Fair: Podruhé a větší Pavel Klusák

Po roce se vrací veletrh věnovaný knihám o umění do Zámku Troja. Druhý ročník přináší širší spektrum nakladatelů a zároveň zaostřuje na konkrétnější témata. Přináší specifický program pro publikum i nakladatele. Představuje nové knižní tituly, v doprovodných akcích myslí i na rodiny s dětmi. O budování akce a o lákadlech nadcházejícího ABF No. 2 mluvíme s jednou z hlavních organizátorek, manažerkou ediční a veletržní činnosti GHMP Annou Kulíčkovou.

Q Jak byste vyjádřila specifičnost Art Book Fairu? Co nabízí stran jedinečnosti?
A K Jeho jedinečnost spočívá především v samotném zaměření veletrhu. Vedle knižních veletrhů zaměřených na malá nakladatelství nebo na širokou škálu publikační činnosti se snažíme představit nejvýznamnější nakladatele s uměleckým zaměřením – galerie, umělecké školy, instituce. To je vlastně na české scéně rarita. Jedinečnost mu určitě dodává i místo, kde se koná – tedy barokní skvost Zámek Troja. Důležitý pro nás je i fakt, že veletrh je pro návštěvníky zdarma.
Q Co jste jako pořadatelé zjistili díky prvnímu ročníku? Jaká zjištění přinesl?
A K Velmi příjemně nás překvapila vysoká návštěvnost, a to i přesto, že se veletrh konal v listopadu v poněkud nepříznivé kovidové situaci. Letos jsme ale rádi, že se nám podařilo zajistit termín, který nám umožní veletrh rozšířit i do krásných zahrad zámku. Díky tomu bude program bohatší o koncerty, čtení v zahradě a další „letní” aktivity.
Q Kromě rozšíření řad prodejců o zahraniční nakladatele je asi největší změnou oproti loňskému ročníku nová struktura doprovodného programu.
A K Ano, v minulém roce jsme stavěli program především na představení publikací jednotlivých nakladatelů, letos jsme se ho ale rozhodli dramaturgicky uchopit jako celek. Zaměřujeme se na silná témata, která chceme
návštěvníkům přiblížit. Ta reflektujeme ve spolupráci s vybranými institucemi a odborníky.
Q S jakými dalšími proměnami přichází druhý ročník?
A K V letošním ročníku nás čeká hned několik novinek. V první řadě návštěvníkům představíme také zahraniční produkci uměleckých knih. Těšit se můžou na nakladatele z Rakouska, Nizozemska, Německa a dalších zemí. K tomu nově přicházíme i s další skupinou prodejců, tu představí sekce pro tvůrce autorských knih a zinů. Ve spolupráci s ArtMap jsme vypsali otevřenou výzvu, do níž se mohli hlásit všichni tvůrci autorských publikací, kterým chceme dát za minimální poplatek šanci představit svou práci. Prostor v letošním roce dostává i BioTroja, projekt Galerie hlavního města Prahy, který má svou základnu právě v Zámku Troja. Od roku 2020 se zde věnuje aktuální situaci životního prostředí a projevům vědomí o zhoršující se ekologické situaci a krizi klimatu. Návštěvníkům představí výběr zásadních publikací na tato témata a uskuteční vlastní program v zahradách.
Q Mluvíme-li o „knihách o umění”, jaké okruhy nakladatelů se akce účastní?
A K V první řadě bychom širší veřejnosti rádi představili nakladatelskou činnost tuzemských galerií, která mnohdy nebývá příliš známá. Všichni mluví o výstavách, ale málokdo zná také publikační činnost galerií. Prostor na Art Book Fairu dostávají především menší nakladatelé, kteří se věnují umění, umělecké školy, instituce, periodika. Oproti předchozímu ročníku zasaženému covidem pak v letošním roce dorazí také zahraniční nakladatelé a již zmínění tvůrci autorských knih a fanzinů.
Q Mají na ABF specifickou roli umělecké školy?
A K Mají nezastupitelné místo – už kvůli tomu, že se jedná o veletrh zaměřující se na umělecké knihy. Už vloni se veletrhu účastnily UMPRUM, Fakulta umění a designu J. E. Purkyně z Ústí, nakladatelství Karolinum či VUTIUM. V letošním roce se k nim přidává i Akademie výtvarných umění v Praze.
Q Co nabídne doprovodný program? A jak se vztahuje k hlavnímu knižnímu programu?
A K Vedle představení nových zásadních publikací bude hlavními tématy cenotvorba knih a autorská kniha. V rámci problematiky cenotvorby jsme se spojili s Asociací malých nakladatelů a knihkupců (jistě znáte jejich knižní jarmark Knihex), konkrétně s Annou Štičkovou, se kterou k tomuto tématu připravujeme velkou debatu, na niž navážeme spolu s Tomášem Hrůzou z ArtMap menší diskuzí s titulem Cena versus hodnota knih. Rádi bychom otevřeli nejen otázku ceny publikací, ale také návštěvníkům přiblížili,
kdo všechno stojí za tvorbou knih, co je při ní zásadní a čemu stojí za to věnovat pozornost.
Q Které publikace čeká speciální uvedení?
A K Představíme knihu Nad očekávání, kterou uvedou přímo Krištof Kintera společně s Petrem Vizinou, nebo publikaci O sochách a sochařích Petra Wittlicha, již vydalo nakladatelství Karolinum. Galerie hlavního města Prahy zde představí publikaci Heroin Crystal k právě proběhlé výstavě.
Q Pokračujete ve snaze dát na Art Book Fairu dobrý prostor i rodinným návštěvám?
A K Publikum pro kvalitní knihy je třeba vychovávat od útlého věku, takže nezapomínáme ani na dětské návštěvníky. Stejně jako v minulém roce pro ně připravujeme bohatý program ve spolupráci s edukačním oddělením GHMP. Po celou dobu veletrhu budou v oranžerii Zámku Troja probíhat workshopy nejen pro děti, ale i celé rodiny. S nakladatelstvím Meander pak připravujeme autorské čtení. Po loňském úspěchu máme opět připraveny i komentované prohlídky nejen zámku, ale i zahrad. A v neposlední řadě na sobotní večer chystáme koncert přímo v zahradách Zámku, kam by se letos měl veletrh v rámci doprovodného programu rozšířit.
Q Co ABF nabízí vystavovatelům? Je tu prostor a příležitost, aby se nakladatelé setkali nad tématy a problémy, které se jich dotýkají?
A K V rámci doprovodného programu chystáme i blok s názvem Pracovní stůl, kde připravujeme debaty komornějšího charakteru nad tématy, která se přímo dotýkají právě nakladatelů. Spolu s ArtMap se v další debatě setkáme nad tématem distribuce knih do zahraničí, se kterou má mnoho tuzemských nakladatelů dlouhodobě problém. Rádi bychom proto vytvořili platformu, kde by nakladatelé mohli otevírat témata, která je tíží, nebo se naopak podělit o své zkušenosti.
Q Je GHMP výhradním organizátorem akce?
A K Galerie hlavního města Prahy je pořadatelem veletrhu. Jak jsem již ale zmínila, v letošním roce jsme navázali několik spoluprací. Tou nejvýznamnější je bezesporu ta s ArtMap, kteří se s námi podílejí nejen na organizaci části doprovodného programu, ale spolupracujeme s nimi i v rámci nové sekce prodejní části veletrhu určené pro tvůrce autorských knih a zinů. Dále v letošním roce spolupracujeme s Asociací malých nakladatelů a knihkupců či nakladatelstvím Meander.
Q Uchováváte ve své knihovně nějakou knihu, kterou jste objevila díky Art Book Fairu?
A K Přiznám se, že první ročník jsem si prožila natolik pracovně, že jsem neměla příliš prostoru pro prozkoumání skvostů, které nakladatelé na veletrhu nabízeli. Doufám však, že v letošním roce to bude jiné a budu mít prostor pro objevování. Osobně se možná nejvíc těším na sekci fanzinů.