Vetřelci a volavky s GHMP – komentované procházky s Pavlem Karousem / Vyšehrad

Vetřelci a volavky – komentované prohlídky výtvarných objektů pod patronací Galerie hlavního města Prahy se sochařem Pavlem Karousem.

V neděli 7. dubna proběhne výlet po Vyšehradě. Sraz je ve 14.00 před výstupem metra Vyšehrad (bývalá Gottwaldova). Zvolněte a ve víkendovém tempu objevte na Vyšehradě výtvarné artefakty z doby reálného socialismu i reálného kapitalismu a poslechněte si příběhy, které se za uměleckými díly schovávají.

Procházka bude zakončena před Centrem duševního zdraví Podskalí u nově nastálo osazené umělecké instalace Beranidlo. Můžete se těšit i na grilování.

Procházka je zdarma! Děti, psy, hipstery s sebou!

Vetřelci a volavky s GHMP – komentované procházky s Pavlem Karousem / Holešovice

Vetřelci a volavky – komentované prohlídky výtvarných objektů pod patronací Galerie hlavního města Prahy se sochařem Pavlem Karousem.

V neděli 17. března bude výlet po okolí nádraží Holešovice. Sraz je ve 14.00 před jižním vstupem do vestibulu stanice metra Nádraží Holešovice. Zvolněte a ve víkendovém tempu objevte v blízkosti holešovického nádraží výtvarné artefakty z doby reálného socialismu i reálného kapitalismu a poslechněte si příběhy, které se za uměleckými díly schovávají.

Procházka bude zakončena slavnostním odhalením znovu osazeného slavného díla Betonáři od Mojmíra Preclíka a Milana Sommera, původně osazeného v roce 1960 na stěně dnes zaniklé betonárky. Letos bylo zrestaurované dílo umístěno na opěrné stěně železnice pod nádražím. Při odhalení se můžete těšit i na grilování.

Moc se na vás na všechny těšíme. Procházka je zdarma! Děti, psy, milence, manžele s sebou!

Vetřelci a volavky s GHMP – komentované procházky s Pavlem Karousem / okolí Filozofické fakulty UK

Vetřelci a volavky – komentované prohlídky výtvarných objektů pod patronací Galerie hlavního města Prahy se sochařem Pavlem Karousem.

V neděli 25. února proběhne výlet v okolí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, před jejímž vstupem symbolicky začneme. Sraz je ve 14.00 v podloubí školy. Zvolněte a ve víkendovém tempu objevte v blízkosti FF UK výtvarné artefakty z doby reálného socialismu i reálného kapitalismu a poslechněte si příběhy, které se za uměleckými díly schovávají. Procházka je uspořádaná jako poděkování všem studujícím, vyučujícím a pracujícím této oblíbené vzdělávací instituce za jejich odvahu a sílu v těžké a náročné situaci.

Pokud s námi budete chtít zakončit procházku tradičně v hospodě – zarezervujte si stůl v Ponrepu na 17 hodinu.

Moc se na vás na všechny těšíme. Procházka je zdarma! Děti, psy, hipstery vezměte s sebou!

Křest publikace Život sochy v Praze / s komentovanou procházkou přes Karlův most

Zveme vás na procházku a křest knihy Život sochy v Praze (GHMP, 2024), a to 13. února od 17 do 19 h. Akce začne v 17.00 procházkou s Marií Foltýnovou, editorkou knihy a vedoucí oddělení správy veřejné plastiky, která nás dovede do Café Husovka, kde knihu od 18.00 společně pokřtíme. Kniha bude na místě k zakoupení s 20% slevou.

Pokud se budete chtít zúčastnit procházky, sraz bude v 17.00 u kandelábru na Dražického náměstí na Praze 1, odkud půjdeme přes Karlův most. Sochy na Karlově mostě patří mezi příklady, kterými se kniha zabývá, a proto se u některých z nich pozastavíme a dozvíme se o způsobech, jak o ně pečovat, jaké technologie jsou na jejich restaurování (ne)vhodné či co obnáší komplexní správa veřejné plastiky.

 

Knihu Život sochy v Praze vám nabízíme za výrazně nižší cenu díky finanční podpoře od výhradního partnera publikace, kterým je Pražská plynárenská Distribuce, a.s., které tímto děkujeme.

 

Více o knize zde

Vetřelci a volavky s GHMP – komentované procházky s Pavlem Karousem / od Vyšehradského ke Karlovu mostu

Vetřelci a volavky – komentované prohlídky výtvarných objektů pod patronací Galerie hlavního města Prahy se sochařem Pavlem Karousem.

V neděli 21. ledna půjdeme na výlet podél Vltavy od Nového po Staré Město, od železničního mostu na Výtoni po Karlův most. Procházet se budeme za výtvarnými artefakty ve veřejném prostoru z 20. a 21. století a věnovat se budeme současným problémům Prahy: památkářským, urbanistickým i sociálním. Procházku zakončíme před Galerií Jaroslava Fragnera na Betlémském náměstí, kde právě probíhá výstava věnovaná právu na bydlení. V rámci výstavy si budete moci v 17 hodin povozit i po náměstí kinetickou sochu „Beranidlo na magistrát“. Sraz je ve 14 hodin před kubistickou vilou, kde sídlí Fokus Praha – komunitní centrum Podskalí pro duševní zdraví, na adrese Vnislavova 48/4, kde má výstavu kolektiv Jezevky.

Muže, partnery, manžele, milence, děti, psy s sebou! Komentovaná prohlídka je zdarma.

Ad Astra

Prostřednictvím média rituálu oživuje zaniklou tradici věštění budoucnosti o svátku svatého Ondřeje, patrona rybářů.

V návaznosti na dávné zmizelé tradice se vrátíme k vodě. Na jeden podvečer symbolicky „ožije“ zrušený přívoz, který opět umožní blízké setkání s řekou.

Odeur – procházka za vůněmi a pachy kulturní krajiny Troji

Proč existují vůně a pachy?

Jaké mají významy a jak ovlivňují fungování ekosystémů?

Zveme na procházku po krajině Troji, při které zanalyzujeme významy, důsledky a souvztažnosti pachů v této lokalitě z hlediska biologie, tvorby krajiny a urbánního prostředí. Územím vás provede biolog Jan Filip společně s architektkou Karolínou Munkovou.

Procházka zvukovou krajinou veřejného prostoru a koncert

Jaké informace a emoce nám může naslouchání veřejnému prostoru v okolí Zámku Troja přinést? Vydejte se s námi na další procházku zvukovou krajinou. Pojďme společně objevovat potenciál zvukové procházky a uvědomělého „hlubokého poslechu“ jako způsobu orientování se ve veřejném prostoru i jako nástroje jeho přetváření a utváření vztahů a kultivování společného žití v něm.

Zapojte se do uměleckého výzkumu zvukových tvůrkyň Marie Čtveráčkové, Sary Pinheiro a Ursuly Sereghy, který nabídne rozšíření zvukových obzorů i kontext znění a dění v krajině prostřednictvím komentované procházky a koncertu.

Během procházky si představíme zvukovou krajinu podél Vltavy od Zámku Troja až po Trojský most z pohledu zvukové analýzy, sonické ekologie i mezidruhového soužití. Budeme se ptát také: Jaké pohyby a vztahy nejsou vidět? Koho zahrnujeme pod označení veřejnost a kdo tedy má možnost spoluutvářet tzv. veřejný prostor. Čí hlas a konání je slyšet? Kdo je tu místní a kdo nemístní, jaký vztah mají ke krajině a jak veřejný prostor využívají?

Společně dojdeme až pod Trojský most, kde vystoupí zvukové umělkyně Ursula Sereghy, Evil Medvěd a hidingseason s variacemi na zvukovou krajinu přilehlého okolí.

Teple se oblečte, doporučujeme také pevné boty.
Vezměte si s sebou láhev nebo termosku s teplými nápoji. Během koncertu si je bude možné doplnit.
O aktuální předpovědi počasí vás budeme informovat.

Časový plán

  • 14.00 vyrážíme na procházku od dolní brány Zámku Troja
  • 15.30 přicházíme pod Trojský most a začíná koncert
  • 17.00 předpokládaný konec akce

Komentáře k procházce budou v češtině i v angličtině, pokud by někdo potřeboval překlad, zajistíme ho simultánně individuálně.

Den pro Trojskou kotlinu 2023

Srdečně zveme na zahájení podzimního cyklu uměleckých performance Krajina zámku Troja. Začínáme v rámci Dne pro Trojskou kotlinu – festiválku organizovaného ve spolupráci s MČ Praha Troja, MČ Praha 7 a Institut plánování a rozvoje. Na co se můžete za GHMP těšit?

14.00–15.30 ODEUR – procházka za vůněmi a pachy kulturní krajiny Troji

Proč existují vůně a pachy?

Jaké mají významy a jak ovlivňují fungování ekosystémů?

Zveme na procházku po krajině Troji, při které zanalyzujeme významy, důsledky a souvztažnosti pachů v této lokalitě z hlediska biologie, tvorby krajiny a urbánního prostředí. Územím vás provede biolog Jan Filip společně s architektkou Karolínou Munkovou.

16.00–17.00 Znovu domov

„Lidé se báli, ačkoliv o přítomnosti bobrů neměli ani tušení; mysleli si, že tu žijí jen šustivé krysy. Tehdy si nikdo nedokázal představit, že bychom v tomto opuštěném ráji mohli mít domov. A jak jsme se sem vlastně dostali?“

Imerzní audio procházka s průvodcem dějem – live. Inscenované lidsko-bobří performance odehrávající se v údolí Trojské kotliny. Divák je doprovázen herci, kteří mu odkrývají příběh o znovu-objevování zapomenutých míst a o způsobu soužití mezi bobrem a člověkem užívajícím bobrem zkultivované území.

Scénář, režie, výprava: Savka Marenić, Kateřina Radakulan
Zvuk: Jonáš Richter
Herci: Nikola Janković, Gabriela Veselá

Premiéra 19. října 2023 16 hodin
Repríza 21. října 2023 14 hodin

Sraz na tramvajové zastávce Trojská.
Z důvodu kapacity nutná registrace zde.

17.00–18.00 Ester Grohová – Garden of desires IV.

Za soumraku, mezi dnem a nocí, za doprovodu okolních zvuků, hudby a zpěvu provedeme kolektivní rituál. Magické bytosti naváží komunikaci skrze masky, tóny, pohyb a vytyčené sítě propletených vztahů. Společně se střetnou v mimolidském světě, kde oživí polozapomenutou tradici Otevírání studánek, konající se obvykle na jaře. Studánka, pramen, řeka. Uctíme element vody, rozezníme Haltýřský potok a podpoříme tak jeho vláhu. Budují se nové vazby, pokládají se nové komunikační kanály a do sféry performativní reality vstupuje nová, spravedlivější struktura vzájemných vztahů.

Všechny aktivity jsou vhodné i pro děti.

Další informace již brzy.

Facebook událost

Komentovaná prohlídka: Holešovice – HolKa – Štvanice

V úterý 5. září se uskuteční komentovaná prohlídka soch ve veřejném prostoru kolem nové lávky mezi Holešovicemi a Karlínem.

Začneme v 17.00 u vstupu do Holešovické tržnice, kde kurátorka a vedoucí Oddělení správy veřejné plastiky GHMP Marie Foltýnová promluví o nově zrestaurovaném sousoší Muž s býkem I a sousoší Muž s býkem II z roku 1895 od autorů Čeňka Vosmíka a Bohuslava Schnircha.

Dále zamíříme na ostrov Štvanice přes novou lávku zvanou HolKa, kterou nám představí její architekt Petr Tej.

Na ostrově Štvanice bude následovat setkání se sochařem Janem Hendrychem, jehož sochu Řeka při příležitosti otevření nové lávky instalovala na ostrově GHMP.

Komentovanou procházku zakončíme posezením na plovárně Baden Baden Štvanice.