Kateřina Šedá a Tereza Ondrová: Ideální by bylo, kdyby galerie zmizela. Moderuje Pavel Klusák.

16. 6. 2021
Podcast GHMP s Pavlem Klusákem

S umělkyní Kateřinou Šedou a choreografkou Terezou Ondrovou o instalaci, do které se vstupuje na vlastní nebezpečí. A o tom, že v českém výstupu mezinárodního programu Dancing Museums se nakonec pohybuje návštěvník, jeho tělo a mysl. 

Buď turistou ve vlastním bytě! Do tohoto postpandemického motivu dospěla instalace, která je českým výstupem mezinárodního projektu Dancing Museums. Kateřina Šedá připravila krajinu plnou bludištních chodeb mezi nábytkem, prolézačku pro tělo a mysl plnou otázek. Interaktivní instalace v Zámku Troja, vhodná pro dospělé i děti, je vlastně materializovanou knihou Subjektivní průvodce galerií autorů Niny Jacques, Terezy Ondrové a kolektivu.

K výstavě Dancing Museums vedla klikatá cesta přes řadu průzkumů, spoluprací, procesů a vzájemných inspirací během tříleté spolupráce Tance Praha, Galerie hlavního města Prahy a výše zmíněných autorek a autorů. Kateřina Šedá v podcastu vypráví o loňském (a tedy z nutnosti pandemicky virtuálním) workshopu Tourists, Welcome Home, kdyby byla požádána, aby oslovila a „zaměstnala” ty, kteří měli přicestovat na mezinárodní workshop do Prahy, ale museli zůstat doma. Kateřina Šedá je požádala, aby vytvořili turistickou prohlídkovou trasu u sebe doma a zároveň, aby se ji naučili absolvovat bez dotyku podlahy. Lidé, kteří se pak napříč světem spojovali v odhalování svých bytů, zažívali pohled do osobní existence druhých, ale i nový pohled na sebe sama.

V podcastu obě autorky mluví o různých fázích programu Dancing Museums. Tereza Ondrová jako by se chtěla zbavit své disciplíny, tance, Kateřina Šedá zase usiluje o „zmizení galerie” a její přetvoření na setkávací prostor, tančírnu, bazar. Všechen nábytek, který doslova napěchoval výstavní sál, by měl po výstavě sloužit dál, ve shodě s principem recyklace. Kdokoli z návštěvníků tedy může označit dosud volný kus, o který má závazný zájem, a po skončení výstavy ho převezme.

Co kdybychom spolu chvíli nemysleli na nic?

Jak se dívat a použít k tomu celé tělo?

Jsi v prostoru a jsi sledován/a kustodem či kustodkou? Jsi její objekt.

Dokážeš vyprázdnit svou tašku či kabelku a na místě uspořádat předměty do malé výstavy?

To jsou výzvy, které autorky umístily do instalace Dancing Museums a do knihy Subjektivní průvodce galerií.

Nápis u vchodu do malého labyrintu uvádí: Vstup na vlastní nebezpečí.

Výstava Dancing Museums probíhá v termínu 27. 5. – 29. 6. 2021 v Zámku Troja.

Výstavu pořádá Galerie hlavního města Prahy a Tanec Praha z.ú. / TANEC PRAHA – festival.