Mgr. Veronika Stojanovová

edukátorka, specialistka na přesahy k novým médiím a ekologii

T (+420) 724 311 838
E veronika.stojanovova@ghmp.cz

Adresa pracoviště
GHMP – Dům U Kamenného zvonu
Staroměstské nám. 605/13
110 00 Praha 1

Veronika Stojanovová je edukátorkou GHMP od ledna 2021. S edukačním oddělením externě spolupracuje od r. 2015 (projekty, propagační materiály). Ve výstavních prostorách GHMP koncipuje a realizuje vzdělávací aktivity pro všechny cílové skupiny s důrazem na všechny typy škol. Specializuje se na online edukaci, přesahy k novým médiím, ekologii a environmentu. Zajímá se dlouhodobě o smysluplné využívání digitálních technologií v edukaci.  Věnuje se také střihu a animaci, což vedlo k realizaci edukačních videí pro GHMP. Má přes 7 let praxe jako výtvarná pedagožka na ZUŠ, od r. 2007 působí i jako grafická designérka. Je členkou Komory edukačních pracovníků RG ČR, INSEA (International Society for Education Through Art), Asociace výtvarných pedagogů a Platformy uMĚNÍM (Platforma pro kreativní vzdělávání). V rámci mezinárodního projektu App Your School ukázala, že VV svým interdisciplinárním charakterem může zajímavě a přínosně propojit fyziku, environmentální výchovu a digitální nástroje.  Vystudovala SŠ propagační grafiky a VV (PedF UK).