Mgr. Markéta Slachová Goldová

edukátorka, specialistka na přesahy k fotografii, filmu a divadlu

T (+420) 725 807 025
E marketa.slachova@ghmp.cz

Adresa pracoviště
GHMP – Dům U Kamenného zvonu
Staroměstské nám. 605/13
110 00 Praha 1

Markéta Slachová Goldová působí v GHMP na pozici edukátorka v kultuře od r. 2015. Koncipuje a realizuje vzdělávací aktivity pro všechny cílové skupiny s důrazem na všechny typy škol k výstavám v sedmi objektech GHMP i k veřejné plastice, je spoluzakladatelkou edukačního centra a eko-ateliéru, spoluautorkou Vzdělávací strategie GHMP. Podílela se na profesionálním vybavení temné komory a DigiLabu v edukačním centru. Specializuje se na přesahy VV k filmu, divadlu a fotografii. Má za sebou přes 15 let intenzivní praxe u filmu a divadla, mj. díky rodinnému zázemí (otec kameraman a fotograf /FAMU/, matka umělecká maskérka a kostýmní výtvarnice v oblasti filmu i divadla). Je členkou Komory edukačních pracovníků Rady galerií ČR, INSEA (International Society for Education Through Art), Asociace výtvarných pedagogů a Platformy uMĚNÍM (Platforma pro kreativní vzdělávání). Podílela se na významných vzdělávacích aktivitách, například na mezinárodním výzkumném projektu App Your School. Vystudovala SŠ textilních řemesel, dějiny umění (KTF UK) a VV (PedF UK). V současné době studuje na DAMU obor kreativní pedagogika.