Mgr. Jiřina Bělohradská

externí lektorka

T 777 942 275
E jirina.belohradska@ghmp.cz

Jiřina Bělohradská je externí edukátorkou GHMP od r. 2011. Jejím zaměřením jsou programy pro znevýhodněné skupiny návštěvníků všech typů (se smyslovým, tělesným, mentálním, duševním, kombinovaným a dalším postižením, se sociálním znevýhodněním atd.), její užší specializací je práce s lidmi s mentálním postižením. V průběhu spolupráce s GHMP začala postupně realizovat i programy pro nejmenší děti s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené. V předcházejícím zaměstnání přibližovala výtvarné umění dětem se speciálními vzdělávacími potřebami v pražské Základní škole speciální Rooseveltova. Příležitostně se věnuje vlastní tvorbě. Vystudovala užitou malbu na prestižní Střední umělecko-průmyslové škole v Uherském Hradišti (prof. J. Malina) a speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Absolvovala kurzy kresby na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze pod vedením ak. mal. Borise Jirků a kurzy malby pod vedením prof. Stanislava Diviše.