MgA. Eva Pejchalová, Ph.D.

externí lektorka – workshopy pro seniory

T (+420) 721 328 021
E eva.pejchalova@ghmp.cz

Eva Pejchalová se jako externí edukátorka věnuje galerijní animaci pro dospělé a seniory v GHMP od r. 2014. Specializované vzdělávací programy jsou zaměřeny na přiblížení výstav, stálých expozic, objektů či sbírek. Uplatňuje klasické i experimentální techniky, konceptuální postupy a strategie z oblasti umění spolupráce. V minulosti realizovala akce pro seniory také v rámci dalších institucí (GASK ad.), má praxi i v rámci asistenčních služeb pro seniory. Organizovala akce pro Městskou knihovnu, Muzeum hl. m. P. a rozvíjí i vlastní lektorskou, kurátorskou a uměleckou činnost. Její tvorba byla prezentována na samostatných i skupinových výstavách (Galerie NTK, Galerie Školská, Wannieck Gallery, Galerie VŠUP, Galerie Jelení). Vystudovala malbu na VŠUP (Jiří Černický, Stanislav Diviš), absolvovala stáž na AVU (Vladimír Kokolia), na Universidad Politecnica de Valencia a pedagogické minimum na VŠUP. Dokončila doktorské studium oboru Vizuální komunikace na FUD UJEP. Tématem disertační práce byly Sociálně angažované projekty v kolaborativním umění.