Ivana Mrázková

správkyně depozitáře kresby, grafiky, fotografie a nových médií

T (+420) 728 996 571
E ivana.mrazkova@ghmp.cz

Adresa pracoviště
GHMP – Městská knihovna, 2. patro
Mariánské náměstí 98/1
110 00 Praha 1

V Galerii hlavního města Prahy působí od 1. 1. 2003, nejprve pracovala v oddělení pro styk s veřejností (dnes oddělení komunikace, doprovodných programů a ediční činnosti) jako asistentka a odborná referentka. Od roku 2007 je na pozici správkyně depozitáře kresby, grafiky, fotografie a nových médií. Podílí se na vedení inventarizací, kontrole děl, administraci výpůjček děl ze sbírek apod. V letech 2009 až 2010 absolvovala dvouletý rekvalifikační kurz památkové péče.

V letech 1979–1983 vystudovala Střední odbornou školu výtvarnou na Hollarově náměstí.