Ing. Jana Smolková

Na rodičovské dovolené

V Galerii hlavního města Prahy působí od roku 2018, kdy začala spolupracovat jako členka pracovní skupiny Komise Rady hlavního města Prahy pro umění ve veřejném prostoru na přípravě a implementaci programu Umění pro město. Od roku 2019 se stará o kontakt s novináři, marketing, sociální sítě a správu webu tohoto programu. Spolupracuje na dočasných uměleckých projektech, které produkuje Oddělení správy veřejné plastiky a je kontaktní osobou pro konzultační činnost programu pro realizace nových uměleckých děl do veřejného prostoru. Je absolventkou Vysoké školy obchodní v Praze a Vyšší odborné školy informačních studií se zaměřením na služby muzeí a galerií. Během studia absolvovala pracovní stáž v Museo Aula del Mar v Malaze.