Dana Haltufová

asistentka, výpůjčky, reprodukce

T (+420) 725 447 248
E dana.haltufova@ghmp.cz

Adresa pracoviště
GHMP – Městská knihovna, 2. patro
Mariánské náměstí 98/1
110 00 Praha 1

Dana Haltufová do Galerie hlavního města Prahy nastoupila na pozici asistentky oddělení sbírek v roce 2005. Vede agendu oddělení včetně výpůjčních smluv a repropráv, spolupracuje s interními i externími kurátory na přípravách výstavních projektů galerie.

V letech 1989–1993 studovala Střední ekonomickou školu v Plzni.