Bc. Tereza Markupová, MA

Office Manager

T (+420) 725 867 661
E tereza.markupova@ghmp.cz

Adresa pracoviště
GHMP – Dům fotografie
Revoluční 1006/5
110 00 Praha 1

Tereza Markupová působí v Galerii hlavního města Prahy na pozici Office Manager v Oddělení komunikace, programů a ediční činnosti. V rámci své agendy zajišťuje administrativu spojenou s chodem oddělení. Má na starosti správu skladu publikací, e-shop a distribuci propagačních materiálů.

Je absolventkou magisterského programu Museum Studies na Univerzitě v Leidenu. Bakalářský titul získala na Západočeské univerzitě v Plzni v oboru sociální a kulturní antropologie.