Alice Lenská, DiS.

asistentka, koordinátorka lektorských prohlídek

T (+420) 725 811 936
E alice.lenska@ghmp.cz

Adresa pracoviště
GHMP – Dům U Kamenného zvonu
Staroměstské nám. 605/13
110 00 Praha 1

Alice Lenská je od r. 2018 asistentkou edukačního oddělení GHMP. Její agenda zahrnuje administrativní činnosti spojené s chodem oddělení, komunikaci se všemi typy škol z celé ČR a s dalšími cílovými skupinami, zpracovávání objednávek edukačních programů a spolupráci s týmem stálých i příležitostných externích lektorů. Podílí se také na zajišťování realizace velkých a významných projektů edukačního oddělení, jako jsou odborné konference a semináře, výzkumné a grantové vzdělávací projekty, setkávání expertů a asociací, jejichž členem GHMP je. Funguje i jako administrativní podpora pro odbornou knihovnu, čítárnu a studovnu, která je důležitou součástí oddělení, dohlíží na inventury knih. Má zkušenosti s intenzivní spoluprací s UNICEF (OSN) a s dalšími organizacemi – především se zajištěním rozsáhlé administrativy spojené s finanční podporou edukace v rámci integrace cizinců. V letech 2006–2018 působila na pozici Office Manager PR oddělení (dnes oddělení komunikace, programů a ediční činnosti), do GHMP nastoupila ihned po dokončení studia na VOŠ v r. 2006. Vystudovala obchodní akademii (1999–2002) a následně Vyšší odbornou školu informačních služeb, Informační management, studijní obor Služby muzeí a galerií (2002–2006).