Zmodernizovali jsme přístup k divákovi. Měsíc květen se v Galerii hlavního města Prahy nesl ve znamení oslav 60. výročí jejího založení