Zdena Kolečková, výtvarná umělkyně. /moderuje Renata Klusáková/