Výtvarnice Květa Pacovská vystavuje v Praze své rané práce z 60. a 70. let (Utíkejte na konec)