Výstava malíře Dlouhého oživuje zájem o originální skupinu Šmidrové, kterou spoluzakládal. Její poetiku vyznává dodnes