Vymanit se ze zaběhnutých modelů. Bienále Ve věci umění jako příklad angažované instituce /recenze/