Vlasta Vostřebalová Fischerová (1898–1963): Mezi sociálním uměním a magickým realismem