Větší stres jsme snad ještě nezažili (bienále Ve věci umění)