V tanečním sále Colloredo-Mansfeldského paláce se potkal Mozart s Casanovou