V Praze vyrostla dezinformační lampa /Jakub Nepraš/