V Praze jsou k vidění fotografie ze života Fridy Kahlo