V centru, přesto na okraji zájmu. Najde Galerie hl. města Prahy pod staronovým vedením svou tvář?