Shadi Harouni / Sním o tom, že je hora stále celá /rozhovor, 8:40 min/