Udržitelné záblesky. Máme hlavy zaklesnuté v paroží (Tomáš Ruller: Perform-Made – Udržitelné záblesky) /recenze/