Půvab socialistických výloh i život Libuny. Dům fotografie uvádí retrospektivu Ireny Stehli