Purpurová vertikála Margity Titlové Ylovsky v Domě U Kamenného zvonu