Příběh ženy z romské komunity zachycují fotografie Iren Stehliové