Praha nechala zrestaurovat dvě sochy u vchodu do Pražské tržnice