Práci izraelské autorky představí Dům fotografie (Orit Ishay: Země jelena)