Pojď blíž (a nic se neboj!) (Bienále Ve věci umění) /recenze/