Podívejte, jak jsme byli progresivní. Na výstavě umění 90. let příznačně chybí malba /Heroin Crystal/