Otevřený koncept a prorůstání tvarů. Tvorba Květy Pacovské podněcuje představivost (Utíkejte na konec)