Nejen Dita Pepe. Čtvrtstoletí zkoumání fotografie v Opavě představuje pražská výstava