Na stráži vnějšího světa. Jiří Přibáň o imaginárních světech a imaginativním umění Eriky Bornové