Metropolitní galerie našla komplexní vizuální identitu v otevřené soutěži