Města se neobrací na odborníky a často veřejný prostor uměním spíš zaplevelí, říká sochař Čestmír Suška