Martin Krummholz z filozofické fakulty připravil novou expozici Františka Bílka